Набират младежи за администратори

Набират младежи за администратори

Започна набирането на кандидати за участие в програмата "Старт на кариерата", която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Тя е ориентирана към млади висшисти - до 29-годишна възраст, без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства или териториалните им структури, в областни или общински администрации. "В рамките на 9 месеца младежите ще могат да придобият трудов стаж и опит по своята специалност. Документите се приемат в Бюрото по труда, в което те са регистрирани като търсещи работа, до 24 април", уточни директорът му Георги Гьоков. За Стара Загора са обявени 11 работни места. От тях 7 са за териториални поделения на централни ведомства - ТД на НАП, Агенцията за държавни вземания, Инспекцията по труда, Областната дирекция "Земеделие", ТП на НОИ, Регионалния център по здравеопазване и Териториалното статистическо бюро. По двама младежи могат да започнат работа в Областната управа и Общинската администрация. Програмата обаче позволява всеки желаещ да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател. Регистрирани в Стара Загора младежи могат да кандидатстват и за места във всяко друго населено място, но подават документи тук, както е възможно и регистрирани в други бюра да проявят интерес към места в нашия регион, поясни Георги Гьоков. След подбора по документи следват събеседвания с одобрените. Включените в програмата ще получават 400 лв. заплата, изплащането на социалните и здравните осигуровки е за сметка на работодателя, както и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната за 2009 г. са заявени 750 работни места в публичната администрация. Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 478 младежи. Има обявени места в Министерския съвет, Народното събрание, повечето министерства, НАП, Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, ИА "Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане. Сред най-търсените млади специалисти попадат завършилите право, медицина и филологии, икономически, компютърни и инженерни специалности, хуманитарни специалности - психология, връзки с обществеността. За общинските администрации са предвидени 223 места, а за областните - 49. Най-търсени са строителни инженери, архитекти, юристи, икономисти, еколози, филолози, педагози, специалисти в областта на компютърните системи и технологии. Няма разлика дали кандидатите са завършили държавно или частно висше училище, дали са учили редовно или задочно. Не се поставя и условие за задължителен среден успех, но трябва да са завършили специалност, отговаряща на изискването за съответните работни места. Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет-страницата на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, както и в Бюрото по труда.

   

0 коментарa

Виж още