Набират се кандидати за работа в Германия

Набират се кандидати за работа в Германия

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа на територията на ФР Германия за конкретни сезонни и постоянни работни места в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Интервюта ще се проведат през периода февруари/март 2011 година в гр. София. Набират се кандидати за следните длъжности: ► готвачи и готвачки със зарършено професионално образование или завършен курс, за последните се изисква професионален опит 1-2 години. Задължително е добро ниво на владеене на немски език (А2 по европейските нива, познанията се проверяват с изпит в Бюрото по труда) ► Сервитьори и сервитьорки със завършено професионално образование или курс, за последните се изисква професионален опит минимум 2 години. Задължително е много добро ниво на владеене на немски език (В1 по европейските нива, познанията се проверяват с изпит в Бюрото по труда). Как се кандидатства? Бюрото по труда приема документи по два комплекта, както следва: ٠Заявление за участие – немски образец ٠ Автобиография Еuropass на български и немски език; Молба немски образец;٠ копие на диплома за готвач или сервитьор преведена на немски език от заклет преводач; ٠Препоръки, преведени на немски език; копие на трудова книжка, Копие на лична карта Повече информация може да получите във всяко бюро по труда, в Стара Загора заповядяйте в стаи N 102 и 106 всеки работен ден мужду 14.00 и 16.00 часа. Телефони за контакти: 697 549 и 697 560.

   

0 коментарa

Виж още