Набират ягодоберачки за Испания

Набират ягодоберачки за Испания

Агенцията по заетостта набира 350 кандидати за бране на ягоди в Испания. Условията към кандидатите са да са жени на възраст от 25 до 40 години и да имат опит в селското стопанство. Работодателят предлага: - заплащане бруто 39,48 €/ден (нето 38,08 €/ден след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД) - разходите за транспорт до Испания се поема от работодателя и се удържа от първата заплата на работника; връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията (около средата на юни 2015 г.) - работно време – 6, 30 часа/ ден; работи се по 6 дни в седмицата, като почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия - пробен период – до 15 дни - заминаване – от средата на февруари 2015. Освен опит в полската работа, е необходимо кандидатите да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно. Кандидатите могат да подават документите си в бюрата по труда по местоживеене до 08.01.2015 до 15ч. За гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.1, стая 102 при Донев.

   

0 коментарa

Виж още