Наближава крайният срок за подаване на патентна декларация

Наближава крайният срок за подаване на патентна декларация

До 31 януари е срокът за подаване на патентни декларации, съобщават от Териториална дирекция на НАП-Стара Загора. Патентна декларация подават физическите лица и еднолични търговци, чиято дейност подлежи на облагане с патентен данък, оборотът им за предходната година не надвишава 50 000 лв. и не са регистрирани по ДДС. Патентните декларации се подават в общината, на чиято територия се намира обекта, а когато дейността не се извършва в обект или от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице или ЕТ. Освен патентна декларация лицата упражнявали този вид дейност през 2008г. подават и Годишна данъчна декларация за доходите. Крайният срок е 30 април 2009г. Заедно с нея се попълва и прилага Приложение № 7 „За доходи подлежащи на облагане с патентен данък”, документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община или копие на документи, удостоверяващи размера на внесения данък. Декларациите могат да бъдат подадени лично, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка, припомнят от Териториална дирекция на НАП-Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още