Наближава крайният срок за регистрация на операторите на инсталации, използващи разтворители

Наближава крайният срок за регистрация на операторите на инсталации, използващи разтворители

До 20 декември 2013 годите всички оператори, извършващи дейности в обхвата на Наредба № 7/21.10.2003 г. * задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Указания за извършването на регистрация, необходимите документи, образци и такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html. Регистрацията е еднократна и е задължителна за операторите, експлоатиращи инсталации, в които се употребяват разтворители, независимо от консумацията им. Това са производителите на: бои; фармацевтични продукти; растителни масла; обувки, както и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и ателиета за химическо чистене. На регистрация не подлежат единствено дружествата с издадени Комплексни разрешителни. За неизвършена регистрация в срок Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкция в размер от 1000 до 10 000 лева.

   

0 коментарa

Виж още