Наблюдава се умишлено изсушаване на дръвчета в парковете

Наблюдава се умишлено изсушаване на дръвчета в парковете

Работещите в направление Озеленяване“ в Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ неколкократно сигнализират за умишлено унищожени дръвчета в новия парк „Казанлъшки оазис“ в ж.к. „Изток“ и в градинката, южно под Универсалния магазин. Озеленителите от общинското предприятие установяват, че в корените на дръвчетата се изсипва готварска сол, която води до тяхното изсъхване. Няколко пъти Общината засажда нови дръвчета на мястото на унищожените. Оказва се, че действията не са случайни, а се цели нарочно унищожаване на декоративната дървесна растителност в зелените площи, тъй като това се повтаря многократно. Вместо да се създават нови зелени площи, общинското предприятие е принудено да изразходва средства за възстановяване на щетите, нанесени от недобросъвестни граждани. В тази връзка Община Казанлък уведомява, че със съдействието на Общинска полиция и специалистите по екоконтрол засилва наблюдението в парковете и зелените пространства в Казанлък, и ще бъде безкомпромисна към всички нарушители, които умишлено нанасят вреди на общественото имущество, като прилага предвидените строги санкции, съгласно действащото законодателство.

   

0 коментарa

Виж още