Набор 1959 ще строи параклис в Банско

Набор 1959 ще строи параклис в Банско

Градоначалникът Икономов представи на общинската сесия предложение относно смяна на предназначението на ПУП – ПРЗ в УПИ – от „за озеленяване” в „параклис, велявица и озеленяване”. Инициативата за построяването на параклис в града под Тодорка е на „Набор 1959” и бе подкрепена с решение на общинските с от 30 юли тази година. Параклисът ще бъде изграден на ъгъла на улица „Отец Паисий” и ул. „Глазне”. По този начин в града ще има уникален комплекс от велявица и параклис на едно от най-оживените места в курорта. В същото заседание бе приета Декларация за достъп на младите хора до култура, една инициатива на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК). На сесията бяха приети и други решения, като изработване на Комплексен инвестиционен проект за определяне на трасе на водопровод от съществуващ напорен резервоар в селата Обидим и Кремен, както и отчета за работата на Общинска администрация за първото полугодие на 2013 г. По мнението на председателя Колчагов, Общинският съвет и Общинската администрация работят в синхрон и в интерес на гражданите.

   

0 коментарa

Виж още