Навършват се 44 години от създаването на Съюза на архитектите

Навършват се 44 години от създаването на Съюза на архитектите

През 1965 г. на 17 март е създаден Съюзът на архитектите в България (САБ). Съюзът на архитектите в България (САБ) е наследник на Българското инженерно архитектурно дружество, основано през 1893 г. Основните цели на Съюза на архитектите в България (САБ) са защита на професионалните интереси на членовете му, гарантиране на професионализма в тяхната дейност, инициатива и участие при изработване на закони и нормативни документи в България, пропагандиране на достиженията на българската архитектура в миналото и днес, осъществяване на връзки с архитекти в други страни. Съюзът на архитектите в България (САБ) организира конференции, изложби, дискусии по териториално-селищно устройство, архитектура и опазване на културното наследство. Организацията е съинициатор на Националния музей на архитектурата в гр. Велико Търново (1979 г.), на Международната академия по архитектура със седалище в гр. София (1981 г.), на Камарата на архитектите в България (1991 г.) и на Националната академия по архитектура със седалище в гр. Пловдив (1994 г.). От 1981 г. Съюзът на архитектите в България (САБ) е съорганизатор на Световното Биенале (Триенале) на архитектурата “Интерарх” в София. От 1969 г. Съюзът на архитектите в България (САБ) е член на Международния съюз на архитектите (МСА) и участва активно в неговата дейност. Член е на ИКОМОС и участва в инициативи на Европейския съюз и международни програми като ЕВРОПАН и др.

   

0 коментарa

Виж още