Нагли касиерки от пернишки детски градини завлякоха родители!

Нагли касиерки от пернишки детски градини завлякоха родители!

Венера Иванова е била касиерка в ЦДГ „Пролетен цвят“ в Перник в периода от 30 март 2010 г. до 15 април 2013 г. Тя е събирала таксите от родителите на децата, като получените суми Венера е трябвало да дава в общината.  За целта имала кочан с бланки с фабрична номерация, които били с химизиран екземпляр.

 

При изготвянето на документа касиерката трябвало да записва получената сума от родителя за детето според броя на присъствените дни. Единият от екземплярите се дава на родителя, а другият остава за отчет на получената сума. Събраните такси се описват в Таксова книга на ЦДГ, а после се привеждат по банкова сметка.

 

Касиерката се отчитала в Общината като предавала кочан с химизиран екземпляр от всяка една от квитанциите, в които били записани плащанията, заедно с вносните бележки от банката за общия размер на внесените суми.

 

Касиерката присвоявала средства след като съвсем тенденциозно удържала за себе си суми от парите за внасяне. Така за три години Вероника Иванова взела за себе си 21 614,20 лв. Оставяните за лични нужди суми от отделните внасяния в банка варирали от 2 лв. до 1569 лв. Досега обвиняемата е възстановила 4110 лв.

 

Така практикувала и другата подсъдима по делото Петрана Илиева, която била касиер-домакин в ЦДГ „Изворче“ към община Перник от 23 януари 2008 г. до 28 май 2013 г. Присвоената сума при нея била 39 267,80 лв.

   

0 коментарa

Виж още