Награди "Анастасия Тошева" на Община Стара Загора

Награди "Анастасия Тошева" на Община Стара Загора

Експертна Комисия с председател заместник-кметът Мария Динева реши днес, кои ще са предложените за носители на Награди на Община Стара Загора в системата на народната просвета за 2009 година. Решението на комисията ще бъде подложено на гласуване на сесия на Общински съвет на 30 април следващата седмица. Колективната награда „Анастасия Тошева” за педагогически колектив на детска градина се предлага да бъде присъдена на ОДЗ №58 „Звездица” / 5 бяха номинациите в тази категория/. Награда за педагогически колектив на начално и основно училище – да не се присъжда, реши комисията /имало е 2 номинации/. За Педагогически колектив на средно общообразователно училище – наградата да получи Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов”. За носител на Индивидуална награда „Анастасия Тошева” за Директор на детска градина комисията предлага Наташа Цолова Новачкова – Директор на ЦДГ №29 „Славейче” /от 4 номинирани/. Индивидуална награда за директор на училище – не се присъжда /2 номинации/. За учител в детска градина – предложена за награда е Величка Велчева – учител в СДГ №35 „Свобода” /от 2 номираниции/. Другите предложения за носители на индивидуални награди са: за учител в начална степен на училище - Петя Йорданова Костова - учител в НУ „Димитър Благоев”. За учител в прогимназиален етап на училище - Тошо Георгиев Стефанов – учител по изобразително изкуство в СОУ „Васил Левски”. За носител на наградата Учител в гимназиален етап комисията реши да одобри кандидатурата на Петър Коняров Щилянов – учител пенсионер, предложен от Асоциация „Учители” и на Керка Иванова Колева – учител по руски език и литература в СОУ „Максим Горки”. С диплом се отличават 10 ученици и Училищното настоятелство на ЦДГ №68 „Патиланско царство”. Правилникът за присъждане на награди в системата на народната просвета в Община Стара Загора е приет от Общински съвет с Решение № 120 от 27.03.2008 г.

   

0 коментарa

Виж още