Надвзети суми от Енергото ще се връщат с лихвите

Надвзети суми от Енергото ще се връщат с лихвите

Електроразпределителните дружества да връщат с лихвите надвзети суми при завишени сметки. Това предвиждат промени в общите условия за продажба на ток, поискани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), съобщи председателят й Ангел Семерджиев. Според действащите условия, когато ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН установят, че сметката е завишена, те връщат парите с лихва, равна на основния лихвен процент или приспадат сумата от следващ период. "Промените се налагат, за да бъдат защитени правата на потребителите", обясни Семерджиев. Той обясни, че дружествата нямат право да спират тока, когато потребител възразява срещу сметката. Сега практика на компаниите е клиентът да плати, а след това да се проверява дали няма грешки във фактурата.

   

0 коментарa

Виж още