Над 1 милион лева надвнесен данък е възстановила НАП на физически лица от Варна

Над 1 милион лева надвнесен данък е възстановила НАП на физически лица от Варна

Над 1 милион лева е възстановила НАП Варна на 4 092 варненци, които са надвнесли данък, през изминалата 2011 година, съобщават от приходната агенция в морския град. 387 хиляди лева са възстановени от надвнесен данък върху доходите на физически лица от трудови правоотношения, а на работещи по граждански договор, свободни професии и др., НАП Варна е възстановила 796 хиляди лева. До средата на месец февруари 2012 година в офиса на НАП Варна са подадени 434 декларации с надвнесен данък, като за същия период на изминалата година това са направили 393 варненци. За да бъдат прихванати или възстановени недължимо платени суми за данък върху доходите, трябва физическото лице да подаде годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП Варна по постоянен адрес. Данък ще бъде възстановен, когато в подадената декларация е посочена сумата на надвнесения данък, името на ТБ, банковия код /ВIC/, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. Към декларацията трябва да са приложени също така и служебни бележки за авансово удържан/внесен данък, актуални за отчетната 2011 година. Надвнесената сума се възстановява с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а когато лицето няма задължения за прихващане - с протокол. Сумата се възстановява 30 дни след подаването на годишната данъчна декларация. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, служителите от териториалната дирекция на НАП Варна изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок физическото лице трябва да подаде нова декларация. От НАП Варна напомнят, че крайният срок за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е 2 май 2012 година. 5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и са внесли дължимия данък в срок до 2 май 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още