Над 1 200 000 куб. метра дърва за огрев са осигурени за населението

Над 1 200 000 куб. метра дърва за огрев са осигурени за населението

Държавните горски предприятия имат готовност да предложат общо над 1 220 000 пространствени кубични метра дърва за огрев за директни продажби, с цел задоволяване нуждите на населението, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица варира между 12 и 16 лв. за кубичен метър за широколистните и за иглолистните съответно от 5 до 11 лева. Физическите лица закупуват дърва на корен за лична употреба от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес или по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места. Цените на дървата, предлагани от горски склад, варират между 30 и 36 лв. за широколистните и средно 22 лв. за иглолистните. Цените не включват разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите. Освен директните продажби на физически лица от държавните горски и ловни стопанства, дърва за огрев се предлагат и от фирми, закупили дървесина след провеждане на търгове от стопанствата.

   

0 коментарa

Виж още