Над 10 млн. лв. ще инвестира EVN Bulgaria през 2009 г.

Над 10 млн. лв. ще инвестира EVN Bulgaria през 2009 г.

Инвестиции на обща стойност 10.5 млн. лв. предвижда за настоящата година ръководството на EVN Bulgaria Електроразпределение АД. Проектите ще се реализират на територията на 9-те клиентски енергоцентрове в Старозагорска, Ямболска и Сливенска област. Почти половината - 5.113 млн. лв., са за нашата област, за Сливен ще бъдат заделени 3.146 млн. лв., а за Ямбол - 2.230 млн. лв. Най-големият проект за областта е в клиентски енергоцентър Раднево - ремонт на електропровод ниско напрежение, трафопостове "Любен Каравелов", "Митьо Станев" и "Три чучура" на обща стойност 92 343 лв. В инвестиционната програма е включено и изграждането на връзката между електропровода средно напрежение на село Главан и електропровода средно напрежение на село Маца, което се оценява на 78 000 лв. Инвестиционната и ремонтната програма на ЕVN за електроразпределителната мрежа и тази година е подчинена на целта да се гарантира сигурността на доставките. "Инвестиционната и ремонтната програма се реализират в тясно сътрудничество със съответните местни и регионални институции. ЕVN Bulgaria не спира да работи по поддръжката на съществуващата мрежа с цел намаляване броя на прекъсванията и авариите и осигуряване на целогодишно надеждно захранване с електроенергия", подчерта Вернер Хенгст, заместник-председател на Управителния съвет на "ЕВН България Електроразпределение" АД. Цялостната инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за 2009 г. е за 132.2 млн. лева. 69% от тях са за инвестиции и ремонти в съществуващата електроразпределителна мрежа. Намаляването на авариите, подобряването на качеството на предоставяните услуги за клиентите и подобряването на инфраструктурата също заемат място в програмата. При нейното изготвяне са взети под внимание подадените сигнали в Центъра за работа с клиенти, от които може да се разбере кои места в мрежата се нуждаят от подобрение, опитът на диспечерите за мрежата средно напрежение, отличителните изисквания на силно развиващите се региони, балансовото мерене в трафопостовете; активната съвместна работа с общините.

   

0 коментарa

Виж още