Над 120 000 клиента са посетили НАП Стара Загора

Над 120 000 клиента са посетили НАП Стара Загора

Рекорден брой клиенти са преминали през Офиса за Обслужване на НАП в Стара Загора - средно между 300 и 400 човека на ден. До края на месец ноември, салоните са посетени от над 123 700 човека. Най- често ползванaтa услугa за периода e подаване на данъчно-осигурителни декларации, потребена от 46 253 клиента. Консултации и справки за здравно-осигурителния си статус са извършили 20 838 човека. За издаване и връчване на видове удостоверения, Офисът на НАП в Стара Загора е посетен от 16 475 клиента, а регистрация, промени и уведомления за трудови договори са извършени от 15 436 души. На обявените в Интернет телефони за въпроси и сигнали към Офиса са се обадили 12 807 човека. През годината тройно се е увеличил и броят на исканията от частни и държавни съдия изпълнители, сравнен със същия за 2009г. Служителите на НАП са обработили и подготвили справки с информация за над 15 700 лица, срещу които са приключили съдебни дела за непогасени в срок задължения. Наред с получените на място услуги и консултации клиентите ни имат възможност да ползват и електронните услуги на НАП. Те покриват изцяло най-често изпращаните документи към Приходното ведомство, достъпни са 24 часа в денонощието, също са безплатни, като единствено условие е подаване на уведомление за ползването им и електронен подпис. През месец ноември 75% от регистрираните по ДДС фирми в Областта са подали месечните си справки-декларации по Интернет. Това е най-ползваната електронна услуга, следвана от осигурителните декларации и уведомленията за трудови договори. Надяваме се и ще се постараем с работата си и през новата година да предложим европейски стандарт и още по-бързо обслужване на клинетите на Националната агенция за приходите.

   

0 коментарa

Виж още