Над 140 различни дървесни вида растат в Стара Загора

Над 140 различни дървесни вида растат в Стара Загора

Работна група от специалисти в Община Стара Загора изработва проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора. Тече проектиране на паркове и градини по Оперативна програма „Регионално развитие“- Приоритетна ос „Техническа помощ“ за кандидатстване с проекти за градско озеленяване по различни европейски програми, съобщи по време на пресконференция днес Бистра Ангелова, гл. експерт от отдел „Инвестиции и управление на проекти“. В момента се изработват проекти за парка, който ще бъде създаден на мястото на бившите артилерийски казарми. Предстои есенната кампания за ново улично озеленяване. В града непрекъснато се извършва обновяване на уличните дървета, премахват се изсъхналите, извършва се резитба на клони, подрязват се короните, уточни Димитър Николов, председател на Съюза на ландшафтните архитекти в България. Трябва да се преборим с болезнената чувствителност на гражданите и схващането, че се унищожават ценни дървета при тези процедури, допълни и Галина Николова от старозагорския клуб на ландшафтните архитекти. По думите ѝ, дърветата също стареят и се нуждаят от грижи и подновяване. В Стара Загора, като град с дългогодишни традиции в озеленяването, различните ландшафти са играли изключителна роля в културната, екологичната и социалната сфера. По признанието на специалистите, той е един от най-озеленените в България по показателите квадратни метри зелена площ на жител и улично озеленяване. Съвременните дейности, свързани с отдиха и туризма са немислими без отчитане на фактора ландшафт, коментират те. Ландшафтът е важна част от качеството на живота на човека и на цялото общество. Със зелените си дворове, проектирани през 20-те години на миналия век като копия на европейските царски дворове, Стара Загора заема важно място в съвременното парково изкуство на Европа. В града са картотекирани над 140 вида различни растения – дървета и храсти, някои от които са видове, рядко срещащи се в естествена среда. Изключителните и разпознаваеми ландшафти представляват основата не само на европейската, но и на българската идентичност. Те са предпоставка и добра основа за развитието на ландшафтен туризъм, подчертаха участниците в пресконференцията. В момента средната възраст на масовото озеленяване в града е около 50-60 години. Само за м. юни имаме 60 молби от граждани за подрязване на клони и дървета, информира Бистра Ангелова. Много ново и качествено озеленяване влезе в града при ремонтите на градините „Доша Николова“ и „Берое“, както и междублоковите пространства. Постепенно старите растителни видове се заменят с бързо растящи и издръжливи на градските условия на живот дървета, уточни тя. Специалистите насочиха вниманието към отношението на гражданството към озеленяването и неговото опазване. Ако хората искат зеленина, трябва да се грижат за нея и да я пазят, категорични са те. Ландшафтът е изключителен природен ресурс, който е неразривно свързан с обществото. Неговият потенциал е безграничен, когато се управлява от разумни хора. Той има изключително значение за икономическия растеж на всяка страна. Не случайно това понятие днес е сред приоритетите на Европейския съюз. Община Стара Загора работи за прилагането на Европейската конвенция за ландшафта, подписана и ратифицирана от България през 2004 г. За първи път извън столицата пред жителите и гостите на Стара Загора от 18.08.2014 г. в парк „Пети Октомври”ще бъде експонирана изложбата "Ландшафтната архитектура в България" Минало-Настояще-Бъдеще. Организатори са Съюзът на ландшафтните архитекти в България и Община Стара Загора. Изложбата съдържа 30 табла, които показват най-добрите примери от практиката на ландшафтните архитекти в България. Регионалния клуб на СЛА-Стара Загора, със съдействието на Камарата на архитектите, участва с 5 табла, които представят част от постиженията на озеленяването на Стара Загора. Изложбата, която ще остане до края на септември, е посветена на 10-та годишнина от създаването на СЛА в България и сребърния юбилей на Европейската федерация на ландшафтните архитекти – ИФЛА Европа, които се навършват през 2014 г.

   

0 коментарa

Виж още