Над 300 ученици не завършиха първия срок

Над 300 ученици  не завършиха първия срок

"Над 300 ученици в Старозагорска област не завършиха първия учебен срок - съобщи Любомир Любенов, началник на Регионалния инспекторат по образованието. - Причината за това е невъзможността на преподавателите да спазят изискванията за определения брой изпитвания и да оформят срочния успех. В графата попадат калпазани не само с неизвинени, а за общ брой отсъствия. Повече от половината са възпитаници на професионални гимназии и училища от Стара Загора. На някои от тях не е оформен успехът от 8 до 11 предмета. Директорите са направили необходимия график нередовните да се явят на изпити по съответните предмети най-късно до 18 февруари. В противен случай ще повторят класа. Прави впечатление, че това са не само ученици предимно от ромски етнос. 18 са от така наречените елитни училища, където се влиза след тежки конкурси, а претенциите са многократно по-високи. В края на втория срок ще се проведе външното оценяване на учениците от I, V и VI клас, припомниха от Инспектората. В рамките на един учебен час децата решават тест или пишат свободен отговор. Законодателна промяна няма. Завършващите тази година VII клас ще полагат писмени изпити при кандидатстване в професионални и профилирани гимназии. На 17 май 2009 г. ще се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература, а на 19 май - втори държавен зрелостен изпит по избор. Новото тази година е, че при организирането на изпитите квестори ще бъдат преподаватели от други училища.

   

0 коментарa

Виж още