Над 40 бенефициенти от област Стара Загора се включиха в инициативата "Научени уроци"

Над 40 бенефициенти от област Стара Загора се включиха в инициативата "Научени уроци"

До 15 септември тече проучване на мнанието сред бенифициенти, което цели установяване на критичните места при изпълнение на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване. През месец август в ОИЦ – Стара Загора постъпиха над 40 анкетни карти, попълнени от бенифициенти по оперативните програми. Предстои данните от анкетите да се анализират на национално ниво, след което ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. В последната седмица от месец септември Областен информационен център – Стара Загора ще организира кръгли маси с бенифициенти в Стара Загора на 24.09.2013 г. и Казанлък на 25.09.2013 г. Всички предложения от проведените кръгли маси ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми. Централният информационен и координационен офис публикува регулярно на Единния информационен портал www.eufunds.bg данни за развитието на инициативата. Информация за инициативата и анкетната карта можете да се получи във всеки областен информационен център.

   

0 коментарa

Виж още