Над 4000 чужденци нощували в Русе през юни

Над 4000 чужденци нощували в Русе през юни

През юни на територията на област Русе са функционирали 44 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1 670 легла, от които 12 са хотели със 783 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 15 083, като от тях 10 829 са от български граждани, а 4 254 – от чужденци. В сравнение с май 2012 г. се наблюдава увеличение от 6.0%, което се дължи на нарастване на нощувките от чужди граждани с 27.0%, докато от българите е отчетен спад от 0.4%. През периода януари - юни 2012 г. реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване в област Русе са 76 013, или с 18.6% повече в сравнение със същия период на предходната година. Нощувките на чуждите граждани се увеличават с 9.7%, а на българските граждани - с 21.8%. В хотелите реализираните нощувки през юни са 8 862, като в сравнение с предходния месец се увеличават с 11.0%. В тях чуждестранните гости са реализирали 3 009 нощувки, което е 34.0% от общия брой нощувки в хотелската база в област Русе. Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през юни са с 6.4% повече спрямо май. През периода януари - юни 2012 г. броят на пренощувалите лица нараства с 5.9% в сравнение със същия период на 2011 година. Делът на пренощувалите лица в хотелите достига 60.9% от общия брой на пренощувалите гости във всички средства за подслон и места за настаняване в област Русе и бележи увеличение от 4.8 процентни пункта спрямо предходния месец. В хотелите чужденците съставляват 27.8% от всички пренощувалите лица. Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване през юни е 30.1% и е най-висока за първите шест месеца на годината, като в хотелите тя достига 37.7%. През юни 2012 г. приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване са в размер на 671.7 хил. лв. или са с 2.8% повече в сравнение с май, като 410. 6 хил. лв. (61.1%) са от български граждани, а 261.1 хил. лв. (38.9%) от чужди граждани. За първите шест месеца на тази година реализираните приходи възлизат на 3 335.8 хил. лв., като в сравнение със същия период на миналата година бележат ръст от 26.4%. Приходите от нощувки в хотелската база през юни 2012 г. възлизат на 448.0 хил. лв. като относителният им дял в общо реализираните приходи е 66.7% и надвишават тези от предходния месец с 5.7%. Намаление е отчетено в приходите от българи - с 5.0%, докато приходите от чужденци се увеличават с 22.0%. През юни с най-голям дял (56.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички средства за подслон и места за настаняване на територията на област Русе са туристите от страни-членки на ЕС. Най-много нощувки са реализирани от румънски граждани – 556, следвани от гостите от Франция – 377, Германия – 337 и Италия -234.

   

0 коментарa

Виж още