Над 600 хиляди лева заплати са изплатени след проверки

Над 600 хиляди лева заплати са изплатени след проверки

От началото на годината инспекторите от Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, са извършили 2026 проверки, от които 530 са по сигнали на граждани, съобщи главният инспектор Йордан Йорданов. Установените нарушения са 9972. Повечето от пропуските - 6888, са свързани с неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Нарушенията на трудовото законодателство са 3105. Законът за насърчаване на заетостта е бил нарушен от деветима работодатели, които са наели на работа чужди граждани, без да спазят изискванията на българското законодателство. Сред нарушенията на трудовото законодателство най-много са тези, свързани със заплащането - 590. Пропуски по работното време са установени в 504 случая. "Според едно ново изискване работодателят трябва да постави на видно място в обекта правилника за вътрешния ред и разпис на работното време. Така в момента на проверката става ясно дали има нарушения. Много работодатели още не знаят това, а неспазването на правилото е също нарушение", коментира инспектор Йорданов. С полагането на извънреден труд пък са свързани 64 нарушения. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени забавени заплати на стойност 608 662 лева. Глобите по влезли в сила наказателни постановления за периода са за 670 100 лева. Таня ИВАНОВА

   

0 коментарa

Виж още