Над 600 хил. лева инвестиции в Казанлък за 2013 г. предвижда „ВиК“ ЕООД

Над 600 хил. лева инвестиции в Казанлък за 2013 г. предвижда „ВиК“ ЕООД

Пълна подмяна на водопроводи по важни улици в Казанлък предвижда „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Инвестиционните намерения на дружеството за 2013 г. са в размер на близо 630 хил. лв. Те предвиждат пълна подмяна на водопровод с диаметър Ф250 мм и дължина 1000 м на ул. „Капрони“, като стойността на вложените средства са от порядъка на 330 хил. лв. Преди ремонта и асфалтирането на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“, за което Община Казанлък заложи в Инвестиционната си програма 352 хил. лв., „ВиК“ ще извърши подмяна на водопровода по улицата. Той е с диаметър Ф180 мм и дължина 1300 м. Реконструкцията на булеварда обхваща отсечката от бул. „Розова долина“ до надлеза „Кремона“. Подмяната на водопроводите ще бъде извършена по безизкопна технология. Сътрудничеството и ползотворното взаимодействие между Община Казанлък, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора и Район Казанлък, имат положителен социален ефект за населението на общината. В резултат на настояване на кмета на община Казанлък и на извършени технически мероприятия и инвестиции от дружеството, повече от една година цената на водата в няколко населени места на територията на община Казанлък е намалена почти наполовина. Така за населените места Бузовград, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена и Черганово, където живеят близо 10 000 души, цената на питейната вода падна от 1,71 лв. на куб. м на 0.95 лв. на куб. м без ДДС. От 1 април 2012 г. към тях се присъедини и с. Шейново, в което живеят около 2000 души и които също заплащат по 0.95 лв. за куб. м вода. Тези села ползват вода, подавана основно по гравитачен път, а помпажната вода съставлява малък процент от общото водоподаване към тях. „ВиК” ЕООД – Стара Загора, след анализиране на възможностите, си позволи да поеме този процент помпажна вода за своя сметка, което доведе до намаляване на в сметките за вода на над 12 000 жители на общината. „ВиК” ЕООД – Стара Загора, има инвестиционна програма, която е съгласувана с общинското ръководство на Казанлък, за подобряване качеството на водоподаване към населението. Дружеството подмени със свои средства 1000 м водопроводна мрежа в кв. „Васил Левски”, 400 м водопровод по ул. „Александър Стамболийски” и 1000 м водопровод по ул. „Петьо Ганин”. Смяна на водопроводната мрежа по безизкопна технология бе извършена по бул. „Александър Батенберг” - от бул. „Розова долина” до ул. „Д-р Христо Стамболски“. Предвид трайното засушаване през 2012 г. „ВиК“- Стара Загора изгради допълнителни кладенци за помпажна вода с цел предотвратяване на воден режим в община Казанлък. Независимо от сушата през миналата година, до режим на водата не се стигна, благодарение на новите кладенци и съгласуване на действията на водното дружество с ръководството на Община Казанлък. В резултат на подменените водопроводи през 2012 г., броят на авариите във водопроводната мрежа спрямо предходните години е намален с 20%. „ВиК“ ЕООД – Стара Загора ще продължи да развива своята политика на инвестиции в обновяване на водопроводната система, като по този начин ще бъде подменена старата и амортизирана система, с което авариите и загубите на вода ще бъдат сведени до минимум.

   

0 коментарa

Виж още