Над 600 000 лв. забавени заплати са изплатени след намесата на Инспекцията по труда

Над 600 000 лв. забавени заплати са изплатени след намесата на Инспекцията по труда

Инспекторите от Инспекцията по труда в Стара Загора са направили през 2010 година 2037 проверки, съобщи главният инспектор Йордан Йорданов. Това означава, че всеки инспектор е извършил по 157 проверки. Установените нарушения са 10 540, а издадените актове за административни нарушения - 414. Повечето пропуски - 6911, са свързани с неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Най-често срещаните нарушения са липса на инструктаж и обучение на персонала или неправилно водене на документацията. Нарушенията на трудовото законодателство са 3139 - работа на пълен работен ден, вместо на намален, полагане на нощен или извънреден труд без спазване на необходимите условия, забавяне на заплати, неизплащане на пълен размер, неплащане на извънреден и нощен труд. Установени са 88 случая на започване на работа без трудов договор, уточни инспектор Йорданов. Това е най-тежкото нарушение, защото влече след себе си много негативи, добави той. При работа без договор работникът няма осигуровки, не може да ползва отпуски и болнични, не му върви стаж. От друга страна в хазната не постъпват и данъци, а работодателите са изложени на риска да платят сериозни глоби. Без разрешение за работа миналата година са били назначени 4 непълнолетни лица. Открити са и 4 нарушения на Закона за насърчаване на заетостта. Трима чужденци са наети на работа в селското стопанство без необходимото разрешение, а четвъртият случай е нерегламентирано посредничество за работа в чужбина. За миналата година по влезли в сила наказателни постановления са наложени санкции на стойност 670 800 лева. Вече са платени 257 833 лева, уточни инспектор Йорданов. При проверките е установено още, че работодатели от региона дължат на работници и служител неизплатени заплати на обща стойност 2 083 459 лева. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 608 662 лева. Таня ИВАНОВА

   

0 коментарa

Виж още