Наетите по трудов договор детегледачи са вече 32-ма

Наетите по трудов договор детегледачи са вече 32-ма

Наетите детегледачи по програма "В подкрепа на майчинството" за Община Стара Загора в момента са 32-ма, съобщи директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. "Има възможност да се преразпределят средства и да се удовлетворят желанията на повече семейства, за да се върнат майките на работа. Имаме готовност в момента за още 14 души, които могат да бъдат наети по трудов договор, тече и процедура за няколко кандидати", каза той. От Бюрото по труда отчитат засилен интерес към програмата в сравнение с миналата година, когато са били наети 15 души. Разширен е диапазонът на майките, които могат да се възползват от тази услуга - до миналата година това право имаха, ако децата са до 2-годишна възраст, а тази година - до 3-годишна възраст. Засилената икономическа активност на региона обяснява стремежа на младите жени за връщане на работа и реализация, след като държавата предлага добра възможност за отглеждане на децата им, смятат трудовите посредници. Стартиралата през 2007 г. програма е обезпечена финансово до края на 2009 г., а поради слабия интерес в началото има възможност за трансформиране на средствата и наемане на повече хора. От една страна, поемането на грижите за детето от гледачка облекчава семейството, а от друга - позволява на безработни да се реализират и да получават заплата и осигуровки. Могат да кандидатстват майки и осиновителки, които имат право на отпуск за отглеждане на дете, както и самоосигуряващи се, осигурени за риска "майчинство". Те подават заявление в "Социално подпомагане", заедно с копие от акта за раждане на детето и бележка от НОИ, която доказва правото на ползване на отпуск. Желаещите да работят като детегледачи - жени или мъже, трябва да са регистрирани като безработни. Те се подбират от Бюрото по труда, провеждат се интервюта с тях, на които майката има право да присъства. Тя има последната дума при избора. За "работното място" могат да кандидатстват роднини или близки на семейството, каквито случаи има няколко в общината. Одобрените подават в дирекция "Социално подпомагане" всички необходими документи, включително медицинско и бележка от Психодиспансера, дори когато става въпрос за роднина. Сключва се трудов договор, заплаща се минималната заплата и всички осигуровки, наетите имат право и на платен годишен отпуск. Не е без значение и фактът, че в програмата е предвидено, ако семейството не е доволно от работата на наетия човек, да го сменят, като процедурата се повтаря по същия ред.

   

0 коментарa

Виж още