Най-застрашени от загуба на работа-неквалифицираните служители!

Най-застрашени от загуба на работа-неквалифицираните служители!

Светът се променя далеч по-динамично, отколкото очакват повечето хора. Пазарът на труда става все по-конкурентен, не само в България, но и по света.

Роботите идват и буквално узорпират работата на хората. Според изследване на Университета на Оксфорд през следващите две десетилетия близо половината от работните места в САЩ и 35% от тези във Великобритания могат да бъдат заети от машини. В риск са 77% от позициите в Китай и средно 57% от тези в страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Промяната ще се усети на практика във всички сектори на пазара на труда.

Най-голям риск да се простят с работата си обаче има за нискоквалифицираните работници. Парадоксално, но повечето от тях не вярват това да стане. Според проучване на Emolument 82% от хората със средно и основно образование не се притесняват от роботизацията, а само 18% смятат, че има риск за работните им места.

До 2020 г. Световният икономически форум очаква заради роботите да бъдат закрити 7,1 милиона работни места по целият свят, като повечето ще са точно позиции, заемани от нискоквалифицирани служители.

Отминава времето на силните синдикати и движенията за правата на трудещите се. Предстои период на адаптиране на пазара на труда към новите закономерности.

На този фон младежката безработица става  все по-сериозен проблем. Тя е огромна в цял свят. В България по данни на НСИ е 14,4%, но при условие, че близо 40% от работната сила се водят незаети, т.е. са извън пазара на труда, ситуацията е много по-критична. За сравнение общата безработица в страната е 8,2%.

Заради роботизацията, много от хората родени през последните три десетилетия са изправени пред риска никога вече да не си намерят сигурна, постоянна работа, сочи анализ на Световният икономически форум.

   

0 коментарa

Виж още