Най-често се фалшифицират банкнотите от 20 лв.

Най-често се фалшифицират банкнотите от 20 лв.

Неистинската банкнота от купюра 20 лв. е най-често фалшифицирана банкнота от началото на 2008 г. и нейният дял представлява 76 на сто от всички задържани в БНБ неистински левови банкноти към края на октомври. От БНБ отбелязват, че количеството на банкнотите в паричното обращение от купюр 20 лв., емисии 1999 г. и 2007 г. в края на септември 2008 г. е 103,9 млн. бройки. Броят на банкноти от 20 лв. е наистина малък спрямо броя на банкнотите в паричното обращение и обществеността може да има доверие в качеството на българските банкноти и техните защитни елементи. Проверката за установяване на защитни елементи чрез сетивните органи за зрение и докосване отнема само няколко секунди, отбелязват от институцията. БНБ съветва хората да разглеждат банкнотата от 20 лв. и да я поставят срещу светлина, на фона на която ще може да видите наличието на: воден знак - полутоново изображение от портрета на банкнотата, а за емисия 2007 г. и контрастно изображение на инициалите "БНБ" ; осигурителна нишка - вградена в хартията тъмна металзирана нишка със светъл минитекст "БНБ 20"; регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, разположена долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което се наблюдава числото 20. При промяна на ъгъла на наблюдение ще се видят променящи се цветове на холограмната лента на лицевата

   

0 коментарa

Виж още