Наказаха фирма за нелоялна конкуренция

Наказаха фирма за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в РБългария е наложила имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на "Сервиз комплект" ЕООД, гр.Казанлък, за извършено нарушение по чл.33, ал.2, във връзка с чл.30 от Закона за защита на конкуренцията. В случая става въпрос за търговия с КАФЕ "БРАЗИЛИЯ", извършваща се на територията на Старозагорска област. В преписката в КЗК, образувана по молба на ЕТ "Тоги - Ваня Ганева", се твърди, че "Сервиз комплект" ЕООД използва върху стикерите на пакетираното от него кафе изображение, което е идентично с това на молителя, надлежно регистриран в Патентното ведомство. А също, че "Сервиз комплект" мели и пакетира кафе в обект на фирмата в Казанлък и поръчва изработка на оспорваните стикери в местна печатница. В хода на проверката си от КЗК са констатирали, че действително марката на ЕТ "Тоги - Ваня Ганева" е регистрирана в Патентното ведомство на РБ под рег. No 63 450, а за "Сервиз комплект" няма заявени и регистрирани марки. Комисията е установила, че използваните етикети от двете фирми като дизайн са идентични: основният фон и на двата етикета е тъмносин; по средата и на двата етикета е разположена порцеланова чаша с кафе, с порцеланова чиния, които са идентични; под тях са изобразени зърна с кафе с идентичен дизайн; идентичен е и вертикалният надпис "БРАЗИЛИЯ". Разлики в опаковките има само в указателните надписи и местоположението на вертикалното изписване "Бразилия" (в оригинала е ляво, в етикетният ерзац - вдясно). Пред КЗК "Сервиз комплект" ЕООД не са отрекли ползването на процесуалния етикет, обект на имитация, и въпреки отправено предупреждение от молителя, ползването е продължило вече 2 години. Освен паричната санкция в размер на 30 000 лв., от КЗК са постановили и "Сервиз комплект" ЕООД да прекрати нарушението. Решението на КЗК безспорно подлежи на обжалване пред ВАС, но въпросът оттук нататък трябва да бъде от компетенцията на РИОКОЗ - Стара Загора. ЗАЩОТО ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ПАКЕТА, А В НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. И за жителите на Старозагорска област не е безразлично какво точно има в пакета, а дали съдържанието му е безобидно за тяхното здраве.

   

0 коментарa

Виж още