Намалиха 50 пъти началния капитал за регистрация на ООД

Намалиха 50 пъти началния капитал за регистрация на ООД

50 пъти - от 5000 лв. на символичните 100 лв., се намалява началният капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност, предвиждат утвърдените от правителството предложения за промени в Търговския закон. Високият размер на минималния капитал досега е една от пречките за стартирането на малък бизнес. Очаква се значителното му понижаване да стимулира предприемчивите и находчиви граждани да реализират проектите си, което ще доведе до откриване на нови работни места и предлагането на повече стоки и услуги. Принципът "Мисли първо за малкия" се препоръчва от Европейската комисия на страните-членки, а целта е местното законодателство да ограничи до минимум административните пречки пред малкия бизнес и да създаде благоприятни условия за неговото възникване и развитие. Предприемачите, които могат от една идея да развият успешен бизнес, са движещата сила на всяка икономика и фактор за създаването на работни места, за стабилност на растежа и конкурентоспособност на икономиката. Условията за бизнес в различните държави са анализирани от Световната банка в изследването "Правене на бизнес". То обхваща 178 страни, а един от показателите в проучването е наличието на минимален капитал за започване на дейност. Резултатите показват, че в 75 държави липсва изискване за начален капитал. По показателя сума на минималния капитал за стартиране на бизнес отнесена към брутния национален доход на човек от населението, България е на 36-о място в класацията с 56,3 на сто. Изводите от проучването отчитат значително повишаване на активността в страните, които са премахнали или чувствително са намалили изискването за минимален капитал.

   

0 коментарa

Виж още