Намаляване на работещи мощности в “Марица изток” предписа РИОСВ – Стара Загора

Намаляване на работещи мощности в “Марица изток” предписа РИОСВ – Стара Загора

Стара Загора. Намаляване на работещи мощности без сероочистващи инсталации в енергиен комплекс “Марица изток” предписа РИОСВ – Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на службата. По данните от системата за ранно предупреждение, отчитаните моменти наднормени концентрации на серен диоксид за периода 14:00 – 14:50 часа в град Гълъбово и категоричното становище на експертите за наличие на високи концентрации в приземния слой, РИОСВ - Стара Загора предписа на топлоелектрическите централи да бъдат предприети незабавни мерки за редуциране на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и намаляване товара на работещи без сероочистващи инсталации мощности. Регистрираната средночасова концентрация на серен диоксид в гр. Гълъбово в 15:00 часа е 908,10 микрограма на кубичен метър. Тенденцията е към задържане нивата на серен диоксид в приземния въздушен слой. Наблюдението на качеството на атмосферния въздух в цялата област продължава.

   

0 коментарa

Виж още