Намаляха българите, които се чувстват европейци

Намаляха българите, които се чувстват европейци

"22 % от българите се чувстват европейци. През декември миналата година този процент е бил 28", каза доц. Михаил Мирчев - ръководител на социологическа агенция АССА-М, който представи емпирично социологическо изследване "Обществени нагласи в края на 2-та година от членството на България в Европейския съюз". Основната извадка е 650 души на възраст 18-60 години. Категоричните европейци са най-много в столицата - 33 % и около 20 % - в останалите населени места. Всеки пети софиянец обаче отговаря отрицателно. В малка степен се чувствам европеец отговарят 45 % срещу 39 % миналата година. С категорично не отговарят 33 % от респондентите срещу 32 % през 2007 г. На въпрос - оптимист или песимист сте за бъдещето на България, пропорцията в сравнение с декември миналата година се запазва. "В негативната плоскост има увеличение с 4-5 %, има и малко увеличение в позитивната. Не може да не се отчете негативната тенденция, но тя е неочаквано малка", посочи Мирчев. Общо взето съм песимист/ка отговарят 31 % в столицата, и 28 % в големите градове. На този въпрос положително отговарят 28 % от средната класа и 36 % от работническата класа. На личностно равнище за своето бъдеще се тревожат 45 % срещу 41 % през 2007 г. Много се страхуват 8 % при 6 % миналата година. Българите запазват относително спокойствие и отказ да се поддадат на страх и паника. Над 60 % от хората смятат, че успяват. Групата на негативната самооценка, която изпитва страх от бъдещето в момента е от порядъка на около 35 %. На въпрос - Вие лично или семейството ви имахте полза или вреда от членството през 2008 г. - 27 % от хората са смятали, че имат полза от членството през 2007 г. сега този процент е паднал до 16 %. 21 % са отговорили, че имат вреда, сега така отговарят 23 %. 35 % представители на средната класа регистрират ползи от членството ни в ЕС, съответно този процент е 20 при работническата класа. Рязко се увеличава групата на хората, които могат да мислят за семейно пътуване, но в редки случаи.

   

0 коментарa

Виж още