НАПИ прекрати откритите процедури за възлагане на две обществени поръчки по ОП „Транспорт”

НАПИ прекрати откритите процедури за възлагане на две обществени поръчки по ОП „Транспорт”

С решение от 19.11.2008 г. на и.д. изпълнителен директор Иван Атанасов Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) прекрати откритите процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети: Избор на изпълнител на строителството и на консултант по строителството на обект Път E-85 (I-5) Кърджали – Маказа, съобщиха от агенцията. Припомняме, че за изпълнител на строителството бе избрана фирма „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора, а за консултант по строителството – обединение „ТРАНСЕКО” с водещ партньор „Трансконсулт-БГ” ООД, гр. София. Мотивите за решенията на НАПИ за прекратяване са констатирани пропуски и нарушения в провеждането на процедурите, посочени в Одитен доклад на вътрешния одит на Министерство на транспорта като Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”. Констатирани са и съществени нарушения в работата на комисията за провеждане на процедурата за строителство, посочени в решение на Комисията за защита на конкуренцията. Решенията за прекратяване на процедурите са изпратени до Агенцията по обществени поръчки и до участниците. Фирмите са уведомени, че ще им бъдат възстановени направените разходи за закупуване на документацията за участие в процедурите.

   

0 коментарa

Виж още