Направиха нови открития в резервата "Августа Траяна"

Направиха нови открития в резервата "Августа Траяна"

В разгара на археологическото лято'2008, в археологическа зона "А" на резервата "Августа Траяна", където задължително се изпълняват археологически проучвания, изцяло са проучени три обекта под ръководството на Мария Камишева, завеждаща отдел "Антична археология" при Регионалния исторически музей. Първият обект е на ул. "Георги Кюмюрев" No 8. Открита е улица по посока изток-запад, която вероятно излиза на източната порта на Августа Траяна, за съжаление все още не е разкрита. Вторият обект е на ул. "Железни врата" No 9, където е открита подобна антична улица - декуманос. В края на III и началото на IV век вероятно е станал природен катаклизъм и част от улицата е пропаднала на юг. Това е наложило нейната преправка на няколко пъти. Последният ремонт е направен през V век с трамбоване на пръст върху уличното платно. Всъщност една част от платното е изцяло елиминирана и то е било стеснено. Това е датирано с много материали, включително и монети. Разкритията касаят времето от III до средата на V век. През миналата година археологически проучвания се направиха и на ул. "Димитър Наумов", на пресечката с ул. "Васил Левски". Там излезе трасето на антична улица, известна от предишни проучвания. В долната й част се разкри съоръжение от късноантична сграда, която вероятно е имала представителни функции. Най-важното за този обект е, че се потвърдиха заснеманията от най-стария кадастър на Стара Загора, където на това място е отбелязано, че е имало голямо турско училище - допълни Мария Камишева. - При проучванията се намериха част от зидовете на това училище. Установи се, че са били използвани античните зидове, върху които са издигнали сградата. Част от тези открития обогатяват информацията, която до момента съществува за Августа Траяна. При нанасянето на археологическия кадастър ще бъдат допълнени още няколко петна от уличната и водоснабдителната мрежа. Защото около улиците има и водоснабдителни съоръжения. Всяко откритие, макар и малко, допълва част, която впоследствие може да бъде интересна за другите изследователи. Има идея да се продължи реставрацията на Античния форум "Августа Траяна". Следва да се възстанови изцяло оградната страна на северозапад, която е изградена съвсем малко, термите и да се разкрие мозайката, която е изцяло проучена при първите разкопки. Проектът за реставрация на форума е от 80-те години на ХХ век от арх. Вера Коларова, от тогавашния пловдивски филиал на НИПК. Вероятно не са стигнали средства за проучване на северозападната част от форума и затова не е довършена възстановката. До края на годината ще се проучат още 3-4 обекта, което зависи от климатичните условия.

   

0 коментарa

Виж още