Направиха 1035 проверки на болници и какво от това?

Направиха 1035 проверки на болници и какво от това?

За първите 8 м. на тази година НЗОК е извършила 1035 проверки в лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ и диспансери, 34 - в заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и 16 - в лечебни заведения за високоспециализирани дейности, съобщиха от пресслужбата на здравната каса. Основните акценти при контрола са били връзката между болничната дейност и извънболничната такава и приемствеността на специалистите при провеждане на лечение след изписването на пациентите. Общо констатираните нарушения са 2674, като 1534 от тях са открити при медицински проверки, а останалите 1140 - при финансови. Проверките са извършени самостоятелно от районните здравноосигурителни каси или съвместно с експерти от НЗОК. Наложени са санкции на стойност 1 928 370 лв., а 1 785 805 лв. са начислените суми за възстановяване. За първите осем месеца на годината в РЗОК са подадени 101 жалби, а в НЗОК - 45. От началото на годината е отчетено увеличение на постъпилите жалби и съответно - на проверките по тях. Най-много проверки по жалби са извършени в РЗОК - Кюстендил (40 % от общия брой проверки), Благоевград (34,6 %) и Плевен (32,4 %). Най-много са оплакванията, свързани с качеството на оказаната медицинска помощ и неправомерно взети суми при лечение в болнични заведения. Най-честите нарушения са несъответствие на договорената по вид и обем и оказаната на практика медицинска помощ и нарушения на установения ред за работа с документи по клинични пътеки. Констатиран е един случай на неправомерен отказ на болнична помощ в Плевен. В същия град е сезирана Районната прокуратура, тъй като проверката в един диагностично-консултативен център е установила, че са отчетени 6 случая на хирургично лечение на хронично заболяване на сливиците, а реално пациентите са били 5 и единият от тях е отчетен два пъти. Установена е още липса на консултация при двама пациенти за оценка на предоперативния риск. Това нарушение се констатира за втори път в едно и също лечебно заведение в този град. РЗОК - Стара Загора е регистрирала следното нарушение: контролните прегледи на пациентите след изписване от болница са отчитани през извънболничната помощ и така те са заплатени допълнително. Сред останалите нарушения са неспазване на индикациите за хоспитализация, при което в болница се приемат пациенти, чието състояние позволява да се лекуват в извънболнични условия или изписването на пациенти при минимален болничен престой, но при неповлияно състояние или продължаване на лечението им срещу заплащане, като в тези случаи на пациента се казва, че НЗОК заплаща само за минималния болничен престой. Най-фрапиращи случаи са съобщени от РЗОК Плевен и Шумен за три лечебни заведения. По време на първомайските празници в тях не са открити около 18 % от всички болни, приети за лечение. На следващия ден след проверката по-голямата част от тези пациенти са били изписани, независимо, че са били лекувани едва от 1-2 дни, което означава, че не е било необходимо хоспитализиране. Установени са случаи на вписани заключителни епикризи още на втория ден от приема с дата за няколко дни напред, както и случаи на изписан пациент без вписана анамнеза и обективно състояние в историята на заболяването. При проверките е констатирано, че някои болници хоспитализират по социални индикации, а в една МБАЛ се оказало, че дежурният педиатър очаква, по неговото собствено признание: "хоспитализираните деца да дойдат от дома си за инжекция след 1-2 часа". Нарушенията, констатирани при финансовите проверки, са свързани с неспазване на установения ред за работа с документи, неоснователно заплащане на потребителска такса от пациенти, както и заплащане или доплащане от тях на дейности, които НЗОК покрива напълно. Контролните органи са установили 20 % по-голям брой случаи на неоснователно заплащане на потребителска такса от страна на здравноосигурени лица. Това нарушение е установено от 12 РЗОК, като най-много са случаите в София, Пловдив, Плевен, Шумен, Враца и Варна.

   

0 коментарa

Виж още