Напълно обновена е целодневна детска градина № 15 „Звънче“

Напълно обновена е целодневна детска градина № 15 „Звънче“

Дейностите по обновяването на ЦДГ № 15 „Звънче“ в Казанлък приключиха. Тук бе направен основен ремонт на сградата, съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места. Предвидените средства за ремонта на ЦДГ № 15 „Звънче“, включващ проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност, възлизат на 202 587 лв. ЦДГ № 15 е построена през 1969 г. Това, което се направи в детското заведение, е цялостно топлоизолиране на външните стени на сградата, цялостен ремонт и топлоизолация на покрива, подмяна на дограмата с нова PVC-дограма, подмяна на тръбната отоплителна инсталация и изграждане на мълниезащита. Слънчеви и уютни, стаите в обновеното детско заведение посрещат децата на Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още