НАП Варна извърши 100 ревизии на търговци на зърно

НАП Варна извърши 100 ревизии на търговци на зърно

100 ревизии, извършени на търговци на зърно в Североизточна България от НАП Варна до края на септември, приключиха с ревизионни актове, съобщиха от ТД на НАП - Варна. Допълнително установените задължения към бюджета са в размер на 39 милиона лева. Размерът на разкритията при търговците на зърно ги нарежда на второ място при ревизирането на рисковите браншове, като най-голям е размерът на допълнително установени задължения при търговците на едро – 71 милиона лева. От НАП Варна напомнят, че в края на ноември изтича срокът, в който търговците на зърно, регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно, трябва да свържат своите касови апарати с приходната агенция. След изтичането на този срок НАП Варна ще започне масови проверки на търговците със зърно в цяла Североизточна България, за да установи спазени ли са законовите изисквания. Ако някой от тях извършва търговия на зърно след края на ноември и фискалното му устройство няма дистанционна връзка със сървърите на НАП, може да бъде глобен с до 10 000 лв. и едновременно с това обектът му да бъде запечатан. Всеки търговец на зърно може да провери дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства или ще му се наложи да си купи ново. Софтуер за проверка на възможността за доработване на касовия апарат за дистанционна връзка с НАП е публикуван на интернет страницата на агенцията. С негова помощ всеки търговец ще може да си отговори на въпроса дали фискалното устройство, което притежава, може да се модифицира или трябва да си купи ново, за да се свърже с информационната система на НАП. Софтуерът е публикуван в рубриката „Свържете касовите си апарати с НАП”. Там търговците могат да намерят полезна информация за реда, сроковете и начините за осигуряването на е-връзка с НАП. В секцията е публикувана и брошура с отговори на основните въпроси, свързани с осигуряването на електронната връзка, както и списък с номерата и моделите на новите и използваните в момента фискални устройства, които могат да бъдат модифицирани и приведени в съответствие с новите изисквания на наредбата. Допълнителна информация за това, кой модел касов апарат може да се доработи и в кои случаи се налага закупуването на ново устройство, може да се намери в интернет сайта на приходната агенция или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

   

0 коментарa

Виж още