НАП Варна поиска съда да развали сделки на длъжник

НАП Варна поиска съда да развали сделки на длъжник

При ревизия на физическо лице от Варна за установяване на несъответствие между декларирани доходи и придобито имущество от продажба на недвижими имоти варненските данъчни установяват, че ревизираното лице и неговата съпруга не са заплатили дължим данък от 85 хиляди лева, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция. За да попречат на НАП Варна да събере дължимия данък, по време на ревизионното производство съпрузите се разделят с притежаваните от тях имоти, като прехвърлят притежаваното от тях имущество на сина си. Само за няколко дни синът става собственик на две вили, едната от които е 210 кв.м., парцел от 700 кв.м. в центъра на град Варна и др. недвижими имоти. С цел да защитят интересите на държавата и съберат дължимия данък, публичните изпълнители от териториалната дирекция са подали в началото на годината искане до съда да обяви сделките за недействителни. Според разпоредбите на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс Националната агенция за приходите има право да поиска от съда да обяви за недействителни определени сделки, сключени с цел държавата да не може да събере своите вземания. НАП може да поиска разваляне на сделки, дори те да са сключени преди приключването на ревизията, стига имуществото да е продадено или прехвърлено, след като е връчена заповедта за възлагане на ревизия, с която по-късно са установени задълженията. През изминалата година по искане на варненските данъчни съдилищата са обявили за недействителни сделки на две фирми, чрез които те са направили опит да възпрепятстват събирането на дълговете им към бюджета. Едната от развалените сделки е за над 500 хиляди лева, а с обявяването за недействителна на другата сделка публичните изпълнители от НАП Варна са обезпечили събирането на 183 хиляди лева невнесени данъчни задължения. Исканията за обявяването на сделки, извършени от некоректни клиенти на НАП за недействителни, са част от мерките, които НАП Варна предприема, за да повиши събираемостта на дължимите данъци и защити интересите на държавата.

   

0 коментарa

Виж още