НАП внедрява софтуер за разследване на данъчни измами

НАП внедрява софтуер за разследване на данъчни измами

Информационна система за разследване на данъчни измами ще внедри Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от приходната агенция. Софтуерът ще позволява обработването на данни, които са налични в информационните масиви на НАП, така че да се установяват съмнителни търговски връзки между фирмите. По този начин ще се създават профили на фирми, които извършват ДДС измами и ревизорите на НАП ще могат да съсредоточат усилията си в борбата срещу тези некоректни дружества. Разработването на програмния продукт е една от мерките, залегнала в Антикорупционния план на НАП през 2009 г. Част от антикорупционните мерки е и въвеждането на електронни ревизии в НАП. Електронните ревизии представляват проверка или контрол на създадени в електронен вид счетоводни данни, получени от фирмите в определен формат, с помощта на специализиран софтуер за анализ, оценка и тестване на тези данни. Това е процес на анализ на данните от електронното счетоводство на ревизираните лица посредством специализиран софтуер, за да се установят евентуални пропуски, несъответствия и други индикации за проблеми. Целта е в хода на извършвания анализ на електронните счетоводни данни ревизорът да набележи проблемните моменти и да се насочи към тях за събиране на допълнителни доказателства чрез традиционните методи на извършване на ревизия. От една страна внедряването им ще облекчи коректните фирми, тъй като ще им бъде спестено представянето на допълнителни справки, а от друга ще повиши качеството на контролната дейност чрез гарантиране на почти 100% контрол върху счетоводните данни на фирмите. Създаването на постоянни междуведомствени мобилни екипи с участието на Агенция „Митници” е друга мярка, част от Антикорупционния план на НАП. Тяхната задача ще бъде осигуряването на ефективен контрол по спазване на данъчното и осигурително законодателство. Целта е също да бъдат разработени и внедрени съвместни методи, техники и индикатори за разкриване на нарушения и корупционно поведение.

   

0 коментарa

Виж още