НАП подсеща по телефона за неплатени данъци

НАП подсеща по телефона за неплатени данъци

127 юридически лица, които не са платили декларирания корпоративен данък, ще получат обаждане от НАП през следващите дни. Директорът на Офиса на НАП в Стара Загора провежда лични срещи с 30 от по-големите длъжници. На тях се обсъждат възможностите за обезпечаване на дълговете, включително плащане на части по индивидуални погасителни планове. От фирмите се очаква да платят в двуседмичен срок или да предоставят имущество, с което да гарантират задълженията си и да сключат споразумение за плащане на части. 892 регистрирани по ЗДДС фирми в Област Стара Загора имат повече от 3 невнесени месечни вноски за данъка върху добавената стойност. Законът предвижда възможност те да бъдат дерегистрирани по ЗДДС, ако не платят. Процедурата може да засегне неблагоприятно търговските дружества, защото ги лишава от възможността да начисляват данъка при доставките си и ограничава правото на данъчен кредит на техните контрагенти. Друга последица от прекратяването на ДДС регистрацията е, че се начислява и внася в бюджета данък за всички налични активи. Отношението на служителите на НАП е партньорско и полагаме максимум усилия да не препятстваме работния процес на фирмите, така че разчитаме на пълното съдействие от засегнатите лица, за да се намери най-доброто решение и за двете страни.

   

0 коментарa

Виж още