НАП Стара Загора преизпълни годишният план за приходите от данъци на 107%

НАП Стара Загора преизпълни годишният план за приходите от данъци на 107%

Офисът на НАП в Стара Загора преизпълни годишният план за приходите от данъци на 107%. Събраните данъчни приходи възлизат на 85 829 779 лева. За календарната 2010г. в Централния бюджет от данъци и осигуровки са постъпили общо 183 128 143 лв. Платените корпоративни данъци са 17 382 301 лв., но все още има фирми, които дължат суми към бюджета. Към тях са предприети и наложени законовите обезпечителни мерки. От данъка върху доходите на физически лица, в Централния бюджет са постъпили 40 059 086 лв., с които планът за годината е със седем процента. От осигурителните фондове в хазната са влезли 96 736 072 лв. Приходите от Държавно обществено осигуряване са 55 909 884лв., а здравните вноски за периода възлизат на 30 155 792 лв. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 10 670 395 лв. В края на 2010 година, Офисът на Агенцията за приходите в Стара Загора изпълни годишния план за данъчни приходи на 107%, с което районът ни все още не отстъпва мястото си на икономически стабилен.

   

0 коментарa

Виж още