НАП Стара Загора преизпълни годишния план за приходите от ДДС

НАП Стара Загора преизпълни годишния план за приходите от ДДС

Офисът на НАП в Стара Загора преизпълни годишният план за приходи от данък върху добавената стойност. Приходите от него възлизат на 19 443 250 лв. и са 105 % от заложеното по план. В края на ноември 2010г. в Централния бюджет от данъци и осигуровки са постъпили 162 894 583 лв. Платените корпоративни данъци са 16 527 869 лв., но все още има фирми, които дължат суми към бюджета. Към тях вече са предприети и наложени законовите обезпечителни мерки. От данъка върху доходите на физически лица, в Централния бюджет са постъпили 36 190 606 лв., с които планът за годината е изпълнен на 97%. От осигурителните фондове в хазната са влезли 87 228 800 лв. Приходите от Държавно обществено осигуряване са 50 361 820 лв., а здравните вноски за периода възлизат на 27 287 662 лв. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 9 579 318лв. Изпълнението на приходите от осигуровки за годината ще бъде под средния план поради включването на приходите на 3 фирми „Големи данъкоплатци и осигурители” от Област Стара Загора в годишния разчет на офиса, въпреки че постъпленията от тях отиват директно по сметките на ресорната дирекция в София. В края на 2010 година Офисът на Агенцията за приходите в Стара Загора ще изпълни годишния план за данъчни приходи на 100%.

   

0 коментарa

Виж още