НАП Стара Загора са образували над 2700 изпълнителни дела за неплатени задължения за над 27 милиона лева

НАП Стара Загора са образували над 2700 изпълнителни дела за неплатени задължения за над 27 милиона лева

За изминалите десет месеца на годината, публичните изпълнители от Офиса на НАП в Стара Загора са образували над 2700 изпълнителни дела за неплатени в срок публични задължения за над 27 милиона лева. В резултат на действията на служителите на НАП в хазната са постъпили 4.5 милиона лева. Най-голяма е сумата на неразплатените данъчни и осигурителни задължения. Длъжниците към съдебната система също не са никак малко. За периода от невнесени в срок съдебни разноски са натрупани задължения за 4 160 810 лева. Публичните изпълнители работят и по събирането на суми към други държавни институции, като не малък е броят на преписките от Общините, Инспекцията по труда, Регионалното управление на горите и други. Публичните изпълнители от Офиса в Стара Загора предприемат всички законови обезпечителни мерки за събиране на дължимото. За периода са извършени 277 запора на трудови възнаграждения и 582 запора на банкови сметки. 92 са наложените обезпечителни мерки на задължения към трети лица. 62 са наложените запори върху движимо имущество и 45 върху недвижимо такова. Наложени са и 11 запора на дялове на фирми. 27 юридически лица са получили разрешения за неотложни плащания от вече запорирани от НАП банкови сметки. Публичните изпълнители от НАП Стара Загора подхождат с нужното уважение и търпение към всеки длъжник. Важно да се знае, че след получаване на покана от НАП или запорно съобщение, клиентът трявба да се свърже със съответния публичен изпълнител и да договори възможност за погасяване на задължението си.

   

0 коментарa

Виж още