НАП Стара Загора събира "забравени" суми за осигуровки

НАП Стара Загора събира "забравени" суми за осигуровки

Публичните изпълнители от НАП Стара Загора изпратиха покани към 178 фирми за неплатени осигуровки в размер на над 1 млн.лева. Предприети са необходимите мерки за установяване на вида и стойността на задълженията и подадените осигурителни декларации. След уточняване на сумите и съпоставката им с данните подавани с декларации 1 и 6, некоректните клиенти получават покани за доброволно изпълнение. В конкретният случай са идентифицирани 178 юридически лица, които вече са получили своите покани за доброволно изпълнение на дължими суми към хазната. Публичните изпълнители ще преминат към запори на банкови сметки, движимо и недвижимо имущество, запори на дялове или уведомяване на Прокуратурата, при неплащане на сумите в срок. Във всеки един случай е по-добре клиентите да съдействат на публичните изпълнители и да договорят изплащането на задълженията си, дори и с налагането на обезпечителни мерки. Глобата за неподадени осигурителни декларации и невнесени в срок осигурителни задължения от 2010 г. е в размер от 500 до 5000 лева. Действията на органите по приходите не са инцидентни и целят навременно обслужване и събиране на просрочените задължения от некоректните клиенти, съобщават от старозагорската приходна агенция.

   

0 коментарa

Виж още