НАП-Стара Загора: 6 дни остават до крайния срок за годишните декларации по ЗКПО

НАП-Стара Загора: 6 дни остават до крайния срок за годишните декларации по ЗКПО

Стара Загора. 4052 е броят на годишните декларации за облагане с корпоративен данък приети в Териториалната дирекция на НАП в Стара Загора към 24 март, съобщиха от дирекцията. Очакваме до крайния срок за подаване, броят им да достигне около 9000 . До 24 март над 20 % от фирмите са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. 2365 са приетите деклации на място в офиса в Стара Загора и 626 в офиса на ТД на НАП в Казанлък. 263 са подадените декларции чрез пощенски оператор, а 798 са подадени по Интернет. Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2008 г. се подава заедно с годишния финансов отчет до 31 март 2009 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв. Напомняме на всички юридически лица, които не са упражнявали дейност през 2008г, че по закон също са задължени да подадат годишна декларация. За неподадена такава, глобата е от 500 лева. Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка и на място в Централните пощенски клонове, където служителите на „Български пощи” издават входящ номер. 147 са годишните декларации подадени до момента по пощата, а други 116 са входирани директно на гише в Централните пощенски клонове в Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово. Годишните декларации могат да се подадат и по интернет, подписани с електронен подпис. Ако клиентите на НАП нямат такъв, то те могат да упълномощят лице, което притежава, за да подаде декларацията от тяхно име.

   

0 коментарa

Виж още