НАП събира „забравени” налози

НАП събира „забравени” налози

Публичните изпълнители от НАП Стара Загора запорират банкови сметки, движимио и недвижимо имущество на 1011 фирми в региона за неплатен данък печалба. Некоректните клиенти вече са получили покани за доброволно изпълнение на задълженията си. Много малка част от тях обаче са се отзовали и са предприели необходимите мерки за погасяване на дължимото към хазната. Сумата на неплатения корпоративен данък е в размер на над 3 милиона лева. НАП Стара Загора прикани и още 227 лица и фирми от региона да внесат доброволно просрочените си задължения. Всички те са «забравили» да платят на хазната в законовия срок данък върху доходите на физически лица в размер на над 158 905 лева. В случай, че лицата не се явят в посочения в поканите срок и не предприемат действия за плащане на дължимите суми, служителите на НАП ще преминат към принудително събиране на задълженията. Най-често прилаганите обезпечителни мерки са: запор на трудови възнаграждения, запор на банкови сметки, възбрани на недвижимо имущество, запор на леки и товарни автомобили и други. Към края на месец септември в бюджета от Офиса на НАП в Стара Загора са постъпили 80% от планираните за годината приходи от данък върху доходите на физическите лица.

   

0 коментарa

Виж още