НАП с нови промени! ДДС-то ще се възстановява по...

НАП с нови промени! ДДС-то ще се възстановява по...

От този месец Националната Агенция по Приходите прави възстановяване на ДДС без да е нужна за това проверка. За да бъде обаче възстановено ДДС-то, фирмите трябват да покрият  точно фиксирани условия. Законовите промени в данъчното осигуряване осигуриха вратичка ДДС да се връща по т.нар. облекчен път, който е максимално опростен и бърз. За да се попадне в облекчения ред, трябва в справката декларация, която се подава месечно, да се посочи актуална банкова сметка в лева, по която да бъде направен превода за възстановяването на ДДС. Има и електронна услуга за пускане на документи за ДДС, която улеснява процесите на подаване на документация. Над 95 процента от старозагорските фирми пускат декларациите си по ДДС всеки месец по електронен път, а около 30 процента вече са си осигурили бързото възстановяване на ДДС по облекчения ред.

Процедурата по възстановяване на ДДС по облекчен ред не е валидна за всички фирми. Тя се прилага само за такива фирми, които са обозначени в администрацията по приходите като слабо-рискови и такива, които няма нужда да бъдат прихващани с други задължения към държавата. На по-прост език това означава, че фирма, която иска да се възползва от облекчения ред за възстановяване на ДДС, трябва да е чиста откъм задължения към държавата и да няма неплатени дългове към бюджета. По заложени критерии, формулирани от данъчните закони в Република България, агенцията прави анализ за рисковете от неспазване на законодателството и им прави прилагане за всяко задължено лице. Една част от критериите са свързани със сведения за измами с ДДС. Самите критерии обаче остават тайна за обществеността. От Националната Агенция по Приходите разясняват, че критериите и оценката на рисковете при възстановяване на ДДС по облекчен ред са под секрет, тъй като това би затруднило злоупотребите на некоректни дружества.

Новият закон е изключителна благодат за голяма част от фирмите, които вече няма нужда да чакат дълго време, за да им бъде възстановено ДДС-то от държавата. Сега, без усложнения и без безкрайно чакане, към банковите сметки на заявилите фирми ще потече дължимото им от държавата. Стара Загора е регионът с най-много регистрирани фирми в цялата страна, така че изплащането на ДДС по бърз ред ще се отрази благодатно на местните фирми.

   

0 коментарa

Виж още