НАП ще възстановява ДДС без проверка на някои фирми

НАП ще възстановява ДДС без проверка на някои фирми

От 1 септември НАП ще връща без проверка ДДС на фирми, които покриват определени изисквания. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха шанс облекченият ред за връщане на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС.

Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е дадена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде върната, съобщиха на сайта на НАП.

Ето защо от 1 септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде даден шанс в справките-декларации с декларирана сума за връщане фирмата да може да даде и банкова сметка за превод на средствата.

Близо 100% от фирмите подават месечните си декларации по ДДС по интернет, допълват още от НАП. Опростената схема по връщане на ДДС ще е позволена само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения.

Това значи, че за да са в очакване своите средства по сметка без проверка, дружествата не бива да имат също неплатени суми към бюджета.

Агенцията оценява риска от това да не се спазва  данъчното законодателство по утвърдени изисквания, които се задействат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС.

От НАП подчертават още, че конкретните изисквания и тяхната важност в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна.

   

0 коментарa

Виж още