Нараснал внос на редица суровини и материали отчитат от бургаското пристанище

Нараснал внос на редица суровини и материали отчитат от бургаското пристанище

Нараснал е вносът на меден и цинков концентрат с 84 399 тона през бургаското пристанище, съобщават от там. Осъществен е импорт на въглища 82 628 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение има също при обработката на феросилиций, каолин, дървени трупи и др. На 1 ноември пристанището премина границата на 3 милиона тона обработени товари от началото на годината, което е с месец по-рано от предходната година. През десетмесечието на 2011 г. “Пристанище Бургас” ЕАД отчита ръст на преминалите товари, спрямо същия период на миналата година с 274 761 тона. Генералните товари бележат ръст с 378 569 тона спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението при обработените метали - с 219 432 тона. При кнюпелите нарастването е с 124 625 тона, при ламарина на листи - с 41 472 тона. С 86 347 тона в повече са обработени изкуствени торове в торби. Обработваме нов вид товар 36 метрови релси, количеството до сега е 10 199 тона и в момента на 23 корабно място моторен кораб “BLACK SEA” разтоварва 3000 тона от поредната партида дългомерни релси. Контейнерите също бележат ръст с 80 092 тона. През отчетния период са преминали 124 782 тона наливни товари – близо четири пъти повече от миналогодишните количества.В момента в Пристанище Бургас се обработват около 300 000 тона товари на месец. Тези положителни факти се дължат и на привлечените нови контрагенти, и съответно на нарасналите обеми на традиционни за порта товари. Съпоставими и дори с по-висок ръст са финансово-икономическите показатели на дружеството - резултат от целенасочените организационно – оптимизационни решения и мерки.

   

0 коментарa

Виж още