Нарастват разходите на работодателите за труд

Нарастват разходите на работодателите за труд

По предварителни данни на Националния статистически институт за трето тримесечие на 2009 г., общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо трето тримесечие на 2008 година, съобщиха от НСИ. Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 8.2%, в услугите - 9.6% и в строителството - 29.3% . По икономически дейности, през трето тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности ”Строителство”- 29.3%, “Култура, спорт и развлечения” - 20.5% и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 18.0%, а най-нисък в “Добивна промишленост” и “Финансови и застрахователни дейности”, съответно с по 2.4%. Намаление с 4.0 % на общите разходи за труд е регистрирано в икономическа дейност “Професионални дейности и научни изследвания”. В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 13.0%, спрямо трето тримесечие на 2008 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.6%. По икономически дейности, изменението на разходите за възнаграждения, спрямо същия период на предходната година варира от -3.1% за “Професионални дейности и научни изследвания” до 31.3% за ”Строителство”.

   

0 коментарa

Виж още