Нараства броя на заболелите от вирусен хепатит тип A в Старозагорска област

Нараства броя на заболелите от вирусен хепатит тип A в Старозагорска област

Продължава тенденцията към повишаване на заболяемостта от вирусен хепатит тип А. Такава висока заболяемост в Старозагорска област бе наблюдавана преди 20 години, през м. декември 1990 г. и януари 1991г. Характерно за хепатит т. А е многогодишната динамика и цикличността на епидемичния процес. Драстично покачване на заболяемостта в страната е наблюдавано през годините 1990-1992г., 1982-1983, 1964-1968г., 1958-1961г. Данните за заболелите към 02.01.2010г. са следните: За периода 27.12.2010 – 02.01.2011г. са регистрирани и хоспитализирани 149 болни с диагноза Вирусен хепатит от Старозагорска област както следва: - 27.12.2010г. – 22 души - 28.12.2010г. – 20 души - 29.12.2010г. – 20 души - 30.12.2010г. – 17 души - 31.12.2010г. – 02.01.2011г. – 70 души Разпределението им по общини е следното: - община Стара Загора – 106 заболели, като 98,1% са от гр. Стара Загора - Казанлък и район – 20 заболели - Чирпан и район – 13 заболели - община Гълъбово – 6 заболели - община Раднево – 4 заболели От епидемиологичните проучвания на заболелите от гр. Стара Загора липсват данни за връзка между болните на професионален или териториален принцип. Всички те живеят в различни райони на град Стара Загора, и не се наблюдава оформяне на зона с повишена концентрация на заболели. Регистрирани са само 3 семейни огнища. Възрастовото разпределение на заболелите е както следва: - 1-4г. – 2 случая - 5-9г. – 5 случая - 10-14г. – 5 случая - 15-19г. – 8 случая - 20-29г. – 41 случая – 27,5% от всички заболели - 30-39г. – 36 случая – 24,2% от всички заболели - 40-49 – 42 случая – 28,2% от всички заболели - 50-59г. – 12 случая - над 60 – 4 случая Прави впечатление, че 73% от заболелите са мъже във възрастовата група предимно от 20 до 40 години. Голяма част от заболелите са с професии, свързани с общуване и работа с много хора / продавач-консултант в молове и частни фирми, общи работници, таксиметрови шофьори, служители в администрации/. 18 от заболелите / 12%/ са работещи в тецовете и рудниците в Марица Изток, но живеят в гр. Стара Загора. Във връзка със създалата се епидемична ситуация и при наличие на едно инфекциозно отделение в цялата Старозагорска област, РИОКОЗ Стара Загора инициира среща с ръководството на болницата за обсъждане на мерки за разширяване на легловия фонд с разкриване на бази за лечение на заболелите от вирусен хепатит, като бе връчено предписание на изпълнителния директор. Към момента болните се хоспитализират в Инфекциозно отделение, Детско инфекциозно отделение, Урологично отделение, 1-во вътрешно отделение. В готовност е и още едно вътрешно отделение при МБАЛ-АД - Стара Загора. Резултатите от серологичните изследвания за типа на вирусния хепатит на болните показват, че се касае за вирусен хепатит т. А. Предприети са тематични проверки по дезинфекционния и противоепидемичния режим в детските и учебни заведения, проверки в предприятията на Марица изток. Изготвено е писмо до ОПЛ за насочване на вниманието им към вирусните хепатити, както и информативно писмо до РИО на МОМН и РЗОК. До края на седмицата ще бъдат изпратени 15 проби от болни от вирусен хепатит на Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити. Профилактиката от Вирусен хепатит т. А не се различава от профилактиката на чревните инфекции. Необходимо е спазване на стриктна хигиена от населението.

   

0 коментарa

Виж още