Наредбата за схемата "Училищен плод" е готова

Наредбата за схемата "Училищен плод" е готова

С наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебни заведения се уреждат условията и реда за прилагане на схемата ”Училищен плод” на Европейския съюз. Схемата цели подобряването на хранителните навици на децата и учениците, чрез повишаване на консумация на плодове и зеленчуци, при спазване на хигиенните изисквания. Основен приоритет на тази инициатива е подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести. От образователна страна ще се повиши информираността на децата, учениците, техните родители и учители. В схемата е предвидено прилагането на педагогически мерки, които всяко учебно заведение, трябва да прилага. Те ще са насочени към придобиване на знания за производството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начини на ползване, значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето, както и принципите здравословното хранене. С оглед на развитието на земеделието и изискването предлаганите по схемата плодове и зеленчуци да са произведени в рамките на Европейската общност, тя ще доведе и до стимулиране на производството на вътрешния пазар. Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Министерството на земеделието и храните ще осъществява координация на дейностите свързани с прилагането на схемата и ще нотифицира пред Европейската комисия националната стратегия, която е подготвена съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването и Държавен фонд „Земеделие”. Схемата „Училищен плод” ще се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Целевите групи, които тя ще обхваща са деца от ІІІ – та и подготвителна група на общинските, държавни и частни детски градини и ученици от подготвителен клас до ІV – ти клас включително, на общинските държавни и частни училища. Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата „Училищен плод”, трябва да се предоставят по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са - ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи, череши, вишни, ягоди, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. Зеленчуците, които могат да се дават в училищата са – домати, краставици, пипер, моркови, зеле, дини и пъпеши. Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и предоставянето на децата и учениците е в съответствие с изискванията на Закона за храните. Съпътстващите педагогически мерки, които могат да се прилагат са: посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове и/или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, изложби и др.

   

0 коментарa

Виж още