Находището на пролетна циклама край село Бреница е в отлично състояние

Находището на пролетна циклама край село Бреница е в отлично състояние

Находището на пролетна циклама (Cyclamen coum) в землището на с. Бреница, община Тутракан е в отлично състояние. Това констатираха вчера представители на РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово при специализирана проверка на терен. Установена е смесена популация на пролетна циклама, елвезиево кокиче, бял и син синчец. С помощта на геодезическа техника са установени координатите на проектната граница на бъдещата защитена територия. На места проективното покритие на пролетната циклама достига до 30 % от площта, което прави находището особено ценно, като се има предвид редкостта на вида на територията на страната. На този етап е ясно, че площта на бъдещата защитена местност ще е около 30 дка, като предстои тя да бъде съгласувана с Изпълнителна агенция по горите и да започнат процедурите по обявяване на защитена територия. Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите да не посягат на крехките пролетни цветя през предстоящите празници, тъй като това представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за защитените територии в т.ч. бране, събиране, рязане и изкореняване на диворастящи защитени видове пролетни цветя като: пролетна циклама - иберийско ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis L.), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), синчец (Scilla) и др.

   

0 коментарa

Виж още